statiegeld alliantie

05 December 2021

statiegeld alliantie

Met Groen Lubbeek sluiten wij ons graag aan bij de Statiegeldalliantie. Al vele jaren ijveren wij voor het reduceren van allerlei vormen van afval, hergebruik van materialen en het vrijwaren van onze prachtige natuur in Lubbeek van allerhande rondslingerend vuil. Een effectieve en doortastende manier om deze doelstelling te bereiken en zo’n transitie te faciliteren, is de invoering van statiegeld over het ganse Belgische grondgebied (het hoeft niet alleen Lubbeek te zijn). De ingreep heeft al op vele plaatsen zijn nut en effectiviteit bewezen (andere gemeentes en regio’s, festivals, stadsfeesten, …). In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden en organisaties die zwerfafval beu zijn. Samen roepen we regeringen op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikjes. Groen Lubbeek en Lubbeek zelf als gemeente kunnen hierin niet ontbreken. Bovendien doen we er alles aan om de lokale overheid in onze gemeente mee over de streep te krijgen om ook mee in deze alliantie te stappen. De koudwatervrees die er leeft is onterecht en houdt onze gemeente voorlopig nog tegen tot een engagement. Maar we streven ernaar dat dit slechts een tijdelijke aarzeling is en willen er ten volle voor gaan.

Veel gestelde vragen (FAQ):

  • Lost statiegeld het probleem van rondslingerend vuil volledig op ?
  • Is het invoeren van statiegeld wel rendabel ?
  • Wordt de kost niet afgewend op de burger ?
  • Is het invoeren van statiegeld praktisch organiseerbaar ?
  • Wie vraagt er eigenlijk om de invoering van statiegeld ? Een kleine groep ecologisten ?
  • Is statiegeld invoeren politiek haalbaar ?

Welke organisaties - naast 2 derden van de andere Vlaamse gemeenten - zich ook in deze alliantie engageerden, vind je op de website van Statiegeldalliantie: www.statiegeldalliantie.org