statiegeld alliantie FAQ

Lost statiegeld het probleem van rondslingerend vuil volledig op ?

Het statiegeld is een deeloplossing en zal het probleem van rondslingerend afval in bossen, bermen, langs de straatkant of waar het niet hoort, nooit helemaal oplossen. Je kan het vergelijken met de blauwe zak die ook een deeloplossing is, dat kan je elke dag vaststellen. Dit kan evenwel geen reden zijn om niet mee te gaan in het statiegeld verhaal. Het is belangrijk dat we verschillende oplossingen combineren om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
In Duitsland bestaand de ‘Pfandpflicht’ reeds enige tijd en daar is uit onderzoek gebleken dat 99,3 à 99,7 % van de blikjes met statiegeld hun weg terugvinden naar de kringloopproduktie ! (zie www.umweltwirtschaft.com)
Meer detail in andere landen: www.statiegeldalliantie.org

Is het invoeren van statiegeld wel rendabel ?

Het ophaalwerk en de verwerkingskost (oa. ook van onze gemeentediensten) is niet minimaal. De vele uren die bewoners, handelaars, vrijwilligers besteden aan het proper houden van hun buurt, mag zeker ook vermeld worden. Daarnaast weten we dat jaarlijks op landbouwbedrijven dieren sterven omdat blik of plastiek in het veevoeder terecht komt. Het uitgespaarde geld kan aangewend worden om handelaars te ondersteunen in het organiseren van inzamelpunten (zie verder).

Wordt de kost niet afgewend op de burger ?

Net zoals bij water en bierflesjes betaald de burger in eerste instantie het statiegeld. Maar net op dezelfde manier betaalt dit zich ook terug bij het terugbrengen van de lege flessen. Anderzijds betaald de burger ook vandaag onrechtstreeks mee aan het opruimen van rondslingerende plastics en blikjes. Bovendien krijgt iedereen er een nettere buurt en natuur bovenop.

Is het invoeren van statiegeld praktisch organiseerbaar ?


Men kan er beleidsmatig voor opteren de inzameling te ‘centraliseren’ bv in grootwarenhuizen (dit gebeurt zo in Nederland, daar zijn de warenhuizen de primaire inleverpunten). Het is een manier om de kleine middenstander te ontzien. Horeca, kleine bedrijven, scholen, sportverenigingen en organisaties van goede doelen zijn niet verplicht om plastic flesjes in te zamelen. Zij kunnen wel zelf kiezen voor een inzamelpunt voor plastic flessen. Een inzamelpunt trekt natuurlijk ook klanten naar een winkel en hoeft daarmee zeker geen verliespost te zijn.
De invoering kan ook gradueel gebeuren (zoals in Nederland en Duitsland), bv. eerst de grote plastic flessen, daarna de kleintjes en in een derde stap de blikjes.

Wie vraagt er eigenlijk om de invoering van statiegeld ? Een kleine groep ecologisten ?

Testaankoop meldt dat uit hun enquête blijkt dat 75% van de bevolking ‘voor de invoering van statiegeld is’. 203 van de 300 Vlaamse gemeenten heeft zich al aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Reeds meer dan 1.250 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, waaronder geen onbekende: Ferm, Natuurpunt, Algemeen Boerensyndicaat, Bos+, Beweging.net, Ecover, BBL, Fietsersbond, KWB, Testaankoop, Triodos, …

Is statiegeld invoeren politiek haalbaar ?

De thematiek rond zwerfvuil spreekt elke lokale overheid aan, in België of Nederland, over alle partijgrenzen heen. Niet alleen de kiezers van Groen steunen dit voorstel, maar ook een hele grote meerderheid onder de N-VA (80%), CD&V (82%), Vooruit (80%) en Open VLD (75%) kiezers zijn voorstanders van statiegeld. (zie www.recyclingnetwerk.org
De Nederlandse regering besliste dit jaar statiegeld voor blikjes (en ook flesjes) in te voeren. In Duitsland bestaat dit systeem al langer en werd begin dit jaar dit uit te breiden met drankverpakkingen. In België ligt deze materie op de tafel van de Gewest regeringen.

Terug