Vinificatie gebouw te Linden

23 Juli 2018

Vinificatie gebouw te Linden

Standpunt Groen Wij steunen het indienen van een bezwaarschrift voor de omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw voor VINIFICATIE aan de Nachtegalenstraat te Linden.  

• Het terrein waarop dit gebouw zou geplaats worden is een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De eerdere vergunningsaanvraag (2017) werd ook o.a. om deze reden negatief geadviseerd.

• Het feit dat de locatie op dit terrein verplaatst is en dat het gebouw kleiner zou zijn maakt geen verschil. Het terrein blijft landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

• Het geven van een vergunning voor dit gebouw op dit terrein opent het precedent om in de toekomst nog meerdere vergunningen te verlenen.

• Het bedoelde gebouw met doel ‘ vinificatie’ is vermoedelijk te groot voor de verwerking van de omliggende wijnbouw. Vermoedelijk zal ook beoogt worden dat andere wijnbouwers een beroep doen op het Vinificatiecentrum in Linden. Dit maakt dat deze activiteiten niet meer grondgebonden zijn. Deze activiteiten horen thuis in een bedrijvencentrum.