Samen aan de slag voor een veiliger Lubbeek

24 April 2018

Samen aan de slag voor een veiliger Lubbeek

"Sluipverkeer en overlast van lokaal zwaar vervoer vragen om oplossingen." Iedereen ligt wakker van verkeersveiligheid. Tijd om hier ook echt werk van te maken ! Groen vraagt concrete acties van het college om de overlast van het Lokaal Zwaar Verkeer terug te dringen. Wij vragen ook meer controles op verkeersovertredingen en investeringen in fiets- en voetpaden.

Zet een rem op zwaar vrachtverkeer

Iedereen zal het beamen, zonder economische activiteiten geen welvaart. Maar voor economische activiteiten gelden ook spelregels: milieuvergunningen. Het is de taak van het bestuur om te controleren of die nageleefd worden, of het aantal vergunde vrachtwagens niet overschreden wordt. We roepen het bestuur op om vanaf morgen werk te maken van tellingen en indien nodig maatregelen te nemen.

Investeer in alternatieven

Sluipverkeer is het gevolg van te veel auto's en vrachtwagens. De oplossing: minder auto's op de wegen. Dat kan door alternatieven aan te bieden. 

Bouw een netwerk van goed uitgeruste fietspaden en wandelpaden. Jongeren kunnen dan zelfstandig met de fiets of te voet naar school. De volwassenen kunnen vlot met de fiets naar het werk.

Fietspaden aanleggen is een werk van lange adem. De afgelopen legislatuur is daarom een gemiste kans. Gelukkig wordt er nu wel werk gemaakt van een fietspad langs de Ganzendries. 

Samen met jou werken we aan een veilig Lubbeek.