Nieuwsbrief 5 Groen Lubbeek 2022

05 September 2022

Nieuwsbrief 5 Groen Lubbeek 2022

1. Klimaat-actieplan Lubbeek   Het lokaal bestuur Lubbeek maakt werk van een nieuw klimaatactieplan dat tegen eind 2022 klaar moet zijn. In dit plan willen ze graag concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast beter op te vangen. Wil jij je als inwoner, met je collega’s, je buurt of vereniging inzetten om Lubbeek nog klimaatvriendelijker te maken? Participatie klimaatraad – woensdag 14 september 2022 – 19u30 – zaal Libbeke Kom meer te weten over de huidige CO2-cijfers en klimaatrisico’s in Lubbeek. Daar wordenkort de krijtlijnen en de geplande inspanningen van het klimaatactieplan toegelicht. Nadien kan je jouw ideeën geven om inwoners en verenigingen tot positieve klimaatinspanningen aan te zetten. Het energieverbruik in woningen en het particulier en commercieel transport zijn immers goed voor ruim meer dan de helft van de CO2-uitstoot in onze gemeente. Kan je er niet bij zijn, maar heb jij toch enkele goeie ideeën? Mail naar: [email protected] [email protected] Klimaatworkshop – woensdag 28 september 2022 – 19u30 tot 22u30 – zaal Libbeke Inschrijven via https://extranet.interleuven.be/klimaatworkshop Wil jij je echt engageren om heuse klimaatacties uit te werken en heb jij misschien al concrete interesse of expertise in gerelateerde domeinen zoals energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit of water en groen? De workshop vertrekt o.a. van de ideeën van de participatie klimaatraad van 14 september 2022. De meest haalbare en impactvolle voorstellen worden verder uitgewerkt tot realistische acties. Deze acties kunnen nadien mee opgenomen worden in het klimaatactieplan en in samenwerking met de inwoners en verenigingen worden uitgevoerd.   Ik wil meewerken 2. Wandelpad in Geestbos   Op de gemeenteraad stelden Groen en Open VLD voor om het Geestbos in Lubbeek open te stellen voor iedereen. Nu zijn er geen wandelpaden, maar er kan relatief makkelijk een wandellus gemaakt worden vanuit het Amigopad, en misschien zelfs vanop de Staatsbaan. Het bos ligt in een dichtbevolkt gebied, met in de buurt veel mensen die zelf geen tuin hebben.Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. De gemeente kan het nu verder praktisch uitwerken.Zoals schepen Bovyn terecht aangeeft vraagt het Vlaams Klimaatplan dat alle gezinnen binnen 400 meter een schaduwrijke plek hebben. Ons voorstel past daar alvast prima bij. 3. Fusie perikelen   Nadat er de afgelopen week commotie ontstond over fusieplannen, kwam dat uiteraard ook aan bod in het vragenkwartier. De burgemeester heeft de stand van zaken met betrekking tot een mogelijke fusie met Tielt-Winge en mogelijke argumenten voor een fusie toegelicht. Hij geeft aan dat de meerderheid met N-VA en CD&V nog geen standpunt heeft ingenomen. Toch zou er een plan liggen om al in september of oktober een princiepsakkoord te maken op de gemeenteraad.Als Groen Lubbeek willen we alleszins niet licht gaan over een mogelijke fusie, met welke gemeente(n) dan ook. Zo’n kwestie moet grondig worden onderzocht en doorgesproken, alle mogelijke opties moeten overwogen worden, en de bevolking moet niet alleen worden geïnformeerd, maar ook op voorhand geraadpleegd zodat ze hun mening kunnen geven over diverse opties en hun bekommernissen kunnen worden meegenomen. We zullen er dan ook bij elke gelegenheid op hameren dat dit gebeurt. 4. Fietspad Geestbeek.   Liesbeth Smeyers stelde in de Gemeentraad een vraag naar de stand van zaken i.v.m. het fietspad op de Geestbeek. De vooropgestelde timing van 2022 zal wellicht niet worden gehaald omdat het toch wat extra technisch opzoekwerk vereiste: o.a. was het niet duidelijk hoe de nutsvoorzieningen liggen onder het fietspad. In 2023 komt het er hopelijk wel. We kijken er naar uit want dit is een nauwelijks berijdbaar fietspad op dit moment. 5. Infoavond zonnepanelen, batterijen en laadpalen   Allen daarheen. Inschrijven voor gratis infoavond kan via onderstaande link: infoavond zonnepanelen