Nieuwjaarsbrief 2019

01 Januari 2019

Nieuwjaarsbrief 2019

Lubbeek, januari 2019 Beste dorpsgenoot, We wensen jou een heel Gelukkig Nieuwjaar! Moge 2019 een sprankelend jaar worden: met een goede gezondheid, weinig zorgen, veel warmte om je heen en vele gezellige, boeiende contacten in je gezin, buurt, school, vereniging, jeugdbeweging, bij je hobby …We wensen álle Lubbekenaren een aangename, gezonde en veilige woon- en leefomgeving waarin het rustig toeven is, waarin de dagelijkse verplaatsingen op een veilige manier kunnen gebeuren en waarin we ons verbonden voelen met elkaar.

Dankjewel!

Vooreerst willen we al onze kiezers danken voor hun stem: bijna 1 op 5 gaf ons vertrouwen. We hadden gehoopt onze mooie en degelijke plannen te kunnen verwezenlijken via een plaats in de meerderheid. We verdienden dit als de tweede grootste partij. Maar wees gerust, ook vanuit de oppositie gaan we onze ideeën, jullie noden en wensen in de aandacht brengen en mee trachten te verwezenlijken. En dat doen we graag samen met jou!

Waar gaan we voor ?

We willen de komende 6 jaar meewerken aan een gemeente waar iedereen, met welke achtergrond ook, gelukkig is. Onze vier speerpunten blijven hierbij onze leidraad:

We ijveren voor meer directe participatie door de burger: dat jouw mening wordt gevraagd bij dossiers die je aanbelangen of waar jij mee wil voor ijveren. Niet alleen 'online', maar ook via boeiende gesprekken en discussies. Zo ontstaan de beste en meest gedragen ideeën. Ook zullen we ijveren voor ons idee van wijkbudgetten zodat je je eigen buurt mee kan vormgeven. We willen je waarderen voor je engagement binnen een buurtcomité, vereniging, burgerinitiatief! Een transparant beleid, regelmatige evaluatie hiervan door de burger en open samenwerking tussen alle betrokkenen vormen ook onze bekommernis.

Het welzijn van alle burgers zal het uitgangspunt worden van onze interpellaties in de gemeenteraad. Daarbij denken we aan de ondersteuning van verenigingen als kloppend hart van de gemeente, aan het verbeteren van de situatie van mensen in kwetsbare situaties, in Lubbeek en elders. We willen het mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten, dicht bij huis. Zo creëer je een verbonden gemeenschap, een warme maatschappij.

We ijveren voor een duurzame mobiliteit: een mobiliteit veilig en aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers waarbij we zoeken naar alternatieven voor de wagen; een performant openbaar vervoer (ook in het weekend!), het inzetten op deelauto’s en -fietsen ... Ook het verder openstellen van trage wegen hoort hieronder. Deze mobiliteit hangt samen met een doordachte ruimtelijke ordening, waarbij kernversterking enerzijds en vrijwaren van groene ruimte anderzijds de basis vormen. Het vraagt gedurfde beleidskeuzes!

De natuur die er is, moet blijven. Meer nog, het aandeel natuur in onze gemeente kan nog verhogen, zodat ieder er op wandelafstand van kan genieten! Dit is belangrijk voor ons welzijn, maar ook voor de achteruitgaande biodiversiteit. We zullen ook altijd onze schouders zetten onder initiatieven van circulaire of deeleconomie, de eventuele oprichting van een energiecoöperatie en andere maatregelen die het klimaat versterken.

Samen sterk. Onze vraag aan jou!

Groen Lubbeek vindt jouw inspraak van cruciaal belang om samen aan een gezond, veilig en duurzaam Lubbeek te timmeren. Je kan onze werking versterken met jouw kennis in een bepaald thema, door mee te helpen bij onze dagelijkse werking, door ons je noden en ideeën door te geven. Je kan ons 'liken' op Facebook of een bericht sturen via de website. Je kan ons ook gewoon versterken door je aanwezigheid op een activiteit. Het is immers fijn om ons gesteund te weten door die 20% kiezers!

Noteer alvast in je agenda: 27 april 2019, 20u
Concert voor een Beter Lubbeek

 

 

 

 

 

Je kan steeds terecht bij de gemeenteraadsleden van Groen Lubbeek (van links naar rechts):

Fons Creuwels (fractieleider), Wolvendreef 85, Linden, 0499 14 61 94, [email protected]

Werner Boullart, Bloemstraat 24, Binkom, 0494 46 95 77, [email protected]

Liesbeth Smeyers, Roth 10, 3210 Lubbeek, 0496 33 70 60, [email protected]

- Sarah Delanoeije, Plein 54, 3212 Pellenberg, 0499 37 40 74, [email protected]

of bij  Lim Vervueren ([email protected]), lid van het Bijzonder Comité.

 

Gemeenteraadsleden Lubbeek (Tom Herbots)

Met vriendelijke groet,

Liesbeth, Werner, Sarah, Fons en de hele Groen ploeg.