Natuur en trage wegen

23 April 2018

Natuur en trage wegen

"Voetpad 60, 'de kerkweg', in Binkom. Hopelijk in de toekomst terug op het historische traject !" Trage wegen, verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer, zijn soms nog in gebruik en soms ook niet meer. Toegankelijke trage wegen zijn een veilig alternatief voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Op die manier kunnen verplaatsingen langs drukke en verkeersonveilige wegen met veel fijn stof vermeden worden. De paden kunnen ook gebruikt worden als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad, zodat de gebruikers op een ontspannen manier genieten van het landschap en de natuur. Ze zorgen voor meer sociale contacten en kunnen ontmoetingsplaatsen worden, voorzien van een bank of picknicktafel. Beide aspecten dragen bij aan een ontspannen, warme maatschappij. Vergeet ook de cultuurhistorische waarde niet. het zijn veelal historische verbindingen naar dorpskernen of vroegere doorgangen van landbouwers. Tot slot zijn ze van essentieel belang voor natuurontwikkeling in het dichtbebouwde Lubbeek. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen de versnipperde natuurgebieden. Ze leveren op die manier een onschatbare bijdrage aan onze biodiversiteit. Ze helpen de achteruitgang van de natuur tegen te gaan, wat dan weer de landbouw ten goede komt.