Memorandum Okra Binkom

15 Juli 2018

Memorandum Okra Binkom

Groen Lubbeek reageert positief op de bevraging van de senioren vereniging OKRA Binkom. Vanuit onze speerpunten willen we graag zuurstof geven aan het verenigingsleven binnen de gemeente. Elkaar kunnen ontmoeten in een veilige en (digitaal) verfriste infrastructuur hoort hierbij. Sport en bewegen voor de seniorengroep is belangrijk en mag niet struikelen over administratieve barrières. Participatie staat hoog op de agenda bij Groen. Dit betekent dat de senioren adviesraad gehoord moet worden. Des te meer blijkt dat een participatieambtenaar hierin een voorname rol zal spelen. "Groen wil vertrekken vanuit hetgeen er in de adviesraden beslist wordt en terug een stem geven aan de burger ook na de verkiezingen."

Hieronder vind je het antwoord van Groen Lubbeek in detail op het memorandum van OKRA Binkom.

Standpunt Groen Lubbeek over Memorandum OKRA Binkom