Ludo Veuchelen

13 Juni 2018

Ludo Veuchelen

17e plaats

Ludo Veuchelen is bijna 65 en is geboren en getogen in Binkom. Hij wil zijn ervaring als jurist en energiedeskundige aanwenden om in Lubbeek mee te werken aan de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame samenleving. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar een beter woonbeleid voor de zwakkeren en de ouderen. Hij houdt van lange trektochten in de natuur, van cultuur en literatuur in het bijzonder.