Maak komaf met zwerfvuil

21 April 2018

Maak komaf met zwerfvuil

De statiegeldalliantie verenigt bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en andere partijen die genoeg hebben van zwerfvuil. Samen roepen ze de regering op om te zorgen voor structurele en eerlijke oplossingen in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. "Ook een hekel aan zwerfvuil ? Of liever statiegeld op blik en plasic drankverpakkingen ?"

Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer mensen aan. Samen zijn ze de stem van 66% van de Belgen die voorstander zijn van statiegeld op blikken en PET-flessen. De kost van dit alles zal gedragen worden door de producenten, zij zijn verantwoordelijk voor de terugname van dit leeggoed.

De kost voor het ruimen van sluikstort zal zo drastisch verminderen. Lubbeek geeft hier jaarlijks veel geld aan uit. 

Groen Lubbeek stelde in de gemeenteraad van december 2017 voor om als gemeente toe te treden tot de alliantie. Helaas waren op dat moment de geesten nog niet rijp voor dit idee. Hopelijk in de toekomst wel ?