Ines Blomme

20 Juni 2018

Ines Blomme

10e plaats

Als docent Nederlands voor anderstaligen ervaar ik hoe belangrijk het is dat iedereen kansen krijgt om vol vertrouwen in de maatschappij te functioneren en verantwoordelijkheden op te nemen. Ook de burgers van Lubbeek moeten alle vertrouwen krijgen om actief te participeren in het beleid. Een voorbeeld daarvan is het wijkbudget waarmee elke buurt zelf initiatieven kan nemen om van de buurt een levendige, warme wijk te maken. Praten, vrije tijd beleven met elkaar en zorgen voor elkaar, maakt van Lubbeek een warme en gelukkige gemeente.

"Samen voor een mooie toekomst"

Door het behouden van de waardevolle Lubbeekse natuur en het bevorderen van de biodiversiteit beloven we daarenboven een mooie toekomst aan onze kinderen en kleinkinderen. Samen met u sta ik klaar om dit te verwezenlijken.