Gerda Van Hoovels

24 Juni 2018

Gerda Van Hoovels

6e plaats

Als bestuurslid van Natuurpunt  ben ik dagelijks met natuur bezig. Aangezien natuur rust brengt in ons hectisch leven en de lucht zuivert, ben ik  voorstander van meer natuur in onze gemeente, met de uitbouw van een sterk trage wegennet voor wandelaars en fietsers en een verbinding met natuurgebieden in andere gemeenten om zo te komen tot een groot Hagelandspark, goed voor toerisme en onze inheemse flora en fauna.

"Meer natuur en cultuur, in een gastvrij dorp !"

Als kunstenares vind ik een verdere uitbouw en stimulering van culturele verenigingen en evenementen belangrijk alsook de toegankelijkheid voor iedereen.

Lubbeek moet een warme gemeente worden, die open staat voor iedereen van welke origine of godsdienst zij ook  zijn en de verenigingen ondersteunen die vluchtelingen begeleiden.