gemeenschapscentrum Pellenberg

14 September 2018

gemeenschapscentrum Pellenberg

Betreft: Ons antwoord i.v.m. de nood aan een gemeenschapscentrum in Pellenberg Geachte meneer Godts, beste Jules, Beste vertegenwoordigers en leden van de Pellenbergse verenigingen, We hebben jullie brief over de nood aan een volwaardig gemeenschapscentrum in Pellenberg met veel aandacht gelezen en besproken. Vooreerst is het heel fijn om te zien hoe deze vraag niet enkel vanuit de Kerkfabriek wordt gesteld, maar ook gesteund wordt door een indrukwekkende lijst van Pellenbergse verenigingen en geëngageerde burgers. Dat wijst er op dat het voorstel breed gedragen wordt. Dit is het soort participatieproces waar wij als Groen Lubbeek van dromen (zie ook het eerste speerpunt in ons programma). Ons programma (https://www.groenlubbeek.be/programma) werd al een tijd voordat jullie vraag binnenkwam online gezet, en dus staat er nog geen concreet voorstel voor een gemeenschapscentrum in Pellenberg opgenomen. Maar de geest van het voorstel sluit wel bijzonder goed aan bij de speerpunten die we hebben voorgesteld. Ook wij zagen (zie speerpunt 2) al de nood aan voldoende vergaderruimtes, repetitieruimtes en sportinfrastructuur, en dit in de verschillende deelgemeenten, zodat afstand ook geen probleem vormt (specifiek voor de jongeren en ouderen). De bijzondere nood die zich voordoet in Pellenberg lijkt ons duidelijk uit jullie vraag. Het hele dorpscentrum in Pellenberg lijkt aan een grondige herdenking toe. Het denken over de bouw van een nieuwe school werd door het huidige bestuur al aangevat. Die nieuwe school moet o.i. zo worden opgevat dat de speelplaats buiten schooltijd ook deel kan uitmaken van het dorpscentrum en (samen met aanpalende ruimtes van de school) gebruikt kan worden door de verenigingen die dat wensen. En buiten de schooltijden kunnen specifieke ruimtes van de school ook als repetitieruimte en dergelijke worden ingezet. Maar dat volstaat uiteraard niet. De nood aan ruimtes voor socio-culturele activiteiten, vormingen, podiumkunsten moet worden gewaarborgd. Als de Kerkfabriek bereid is om investeringen te doen om de huidige situatie nog enkele jaren te waarborgen, dan lijkt het ons meer dan redelijk dat het volgende gemeentebestuur bekijkt hoe deze vervolgens elders in Pellenberg een plaats kunnen krijgen. Ook de huidige indoor sportinfrastructuur in Pellenberg is aan een grondige opfrissing toe. Als we beiden tegelijk op die locatie realiseren, dan zou een nieuw gemeenschapscentrum dan ook écht een gemeenschapscentrum kunnen worden, waar zowel sportverenigingen als socio-culturele verenigingen hun plek kunnen vinden (naast mogelijk een satelliet-bibliotheek, een wijkontmoetingsplaats, enzovoort), en de nabijgelegen school kan hier ook van mee profiteren. Zo wordt de dorpskern van Pellenberg volgens ons heel sterk geherwaardeerd, hetgeen broodnodig is. Zulke gemeenschapscentra zijn niet gratis, en omdat gratis beloftes maken makkelijk is, willen we dit punt zeker niet uit de weg gaan. We denken echter dat we mits de juiste focus, en formules als publiek-private samenwerking, toch binnen een volgende legislatuur tot concrete stappen moeten kunnen komen. We danken jullie van harte om dit onder de aandacht te brengen, en hopen dat ons antwoord verhelderend is. Met vriendelijke groet, Sarah Delanoeije, Chris Verhoeven, Wim Van Dooren, Piet Ritzen, Ann De Martelaer (kandidaten voor Groen uit Pellenberg) Werner Boullart en Fons Creuwels (gemeenteraadsleden) Wouter Gevaerts (voorzitter)