Eerste gemeenteraad 2019

31 Januari 2019

Eerste gemeenteraad 2019

Hierbij een overzichtje van de belangrijkste punten die Groen gisteren inbracht op de gemeenteraad. Een aantal zaken moeten zeker nog vervolgd worden. We kwamen onder andere tussen over een burgervragenkwartier, besparingen, jongeren in het klimaatoverleg, en vroegen naar duidelijkheid over de drempels op Het Plein, en het nakende financiële debacle door de betwiste activeringstaks.

Voor wie meer detail wil:

  • Een voorstel van de voltallige oppositie om de participatie te verhogen door een burgervragenkwartiertje in te lassen (verworpen door de meerderheid)

  • Een amendement namens de voltallige oppositie om een uitgebreidere en zinvollere motivering en bestemming te geven voor de aankoop van een perceel grenzend aan het gemeentehuis (unaniem aanvaard)

  • De vraag om tegen de volgende gemeenteraad duidelijkheid te geven over op welke posten er precies bespaard wordt gegeven de lagere inkomsten van de gemeente. (wordt vervolgd)

  • 'Burgemeester, schepen van duurzaamheid, u was niet aanwezig tijdens de bespreking van het voorstel om toe te treden tot de statiegeldalliantie, mogen we jouw standpunt kennen?" Antw: 'Ik zal dat wel een keer onder vier ogen vertellen, ..... vervolgt: ' ik sluit me aan bij het standpunt van mijn partij'.

  • 'Burgemeester, gaat Lubbeek een jongere afvaardigen naar het klimaatoverleg met de minister Schauvliege?' Antw: 'Dat is het eerste dat ik daar van hoor'. 'Wij hebben geen middelbare school in Lubbeek, we gaan toch geen scholieren van de lagere school opsturen .... Theo, gaat er even voorbij dat wij wel een grote populatie jongeren hebben die naar het secundair onderwijs gaan. Hij besluit met 'Ik vind dat maar niets die spijbelmarsen' .....

  • hoe staat het met de ontwikkeling van een 'geïntegreerd breed onthaal' die de dienstverlening voor de burger toegankelijker zou moeten maken en onderbescherming moet tegengaan? Gemeentebestuur, maak aub gebruik van de subsidie van de Vlaamse overheid die deze ontwikkeling in het kader van het lokaal sociaal beleid kan ondersteunen, zowel voor de tweede helft van 2019, maar ook voor de hele bestuursperiode.

  • Verduidelijking omtrent het verdwijnen van de drempels op Het Plein (wat met vertraging nu toch zal doorgaan). We stellen vast dat het gemeentebestuur nog geen enkel alternatief voorhanden heeft om de snelheid vanaf dan te verlagen. Quick wins zoals versmallingen in afwachting van ANPR waren blijkbaar nog niet overwogen.(wordt hopelijk vervolgd)

  • De eis om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de "potentiële juridisch-financiële risico's " waar de gemeente voor staat. We informeerden jullie eerder over het financiële zwaard van Damocles dat boven de gemeente hangt omwille van de betwiste activeringstaks. Onze vraag om verduidelijking is langer dan toegestaan blijven liggen. De burgemeester heeft tegen begin volgende week eindelijk verduidelijking beloofd. (MOET worden vervolgd)