Burger vragenkwartiertje op de gemeenteraad

05 Juli 2018

Burger vragenkwartiertje op de gemeenteraad

Op 27 juni bracht Groen Lubbeek op de gemeenteraad het punt om in de toekomst een ‘burgervragenkwartiertje’ in te richten.Met dit initiatief zetten we een eerste stap om werk te maken van actieve participatie van de burger. Wij willen de burger de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks te richten aan de raadsleden en het college.In de toekomt een druk bezette ‘burgerstribune’ op de gemeenteraad, we kijken er al naar uit!