Huidige activeringstaks werkt niet

12 Oktober 2018

De gemeente Lubbeek heeft een aantal jaar geleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een activeringstaks op onbebouwde bouwgronden toe te passen. Inmiddels is gebleken dat de toepassing van de taks heel wat juridische vragen oproept. Eigenaars van onbebouwde percelen kregen in meerdere situaties buitensporige rekeningen gepresenteerd en uiteraard hebben ze niet nagelaten om de nodige juridische stappen te ondernemen om de activeringstaks zoals toegepast door de gemeente aan te vechten. Meerdere rechtszaken tegen de gemeente zijn lopende. De gemeente heeft blijkbaar reeds 200 000 EUR uitgegeven om zich te verdedigen in meerdere rechtszaken. Uit recent gekregen informatie blijkt dat er zelfs een behoorlijke kans is dat de gemeente veroordeeld wordt. Het prijskaartje voor de gemeente kan dan enkel nog met de dag hoger worden. Onnodig te zeggen dat dit als een financieel zwaard van Damocles boven het hoofd van de gemeente hangt. Groen Lubbeek pleit ervoor om de huidige taks aan te passen of zelfs af te schaffen. Het gaat hier echter om een complexe materie waarin alle aspecten eerst grondig onderzocht moeten worden. Over één nacht ijs gaan kan en mag niet. Groen heeft tal van vragen in deze zaak. Is de taks wettelijk? Is de taks rechtvaardig? Wat is de impact van de taks op de open ruimte in onze gemeente? Wat is de weerslag van dit ganse verhaal op de gemeente financien? ....Van zodra het volledig plaatje voorligt, kan een degelijk onderbouwde beslissing genomen hieromtrent. Is een aanpassing mogelijk/nuttig ? Of dient de taks resoluut afgeschaft te worden?