Actie trage wegen Binkom

05 Mei 2018

Actie trage wegen Binkom

Voetweg 60 in Binkom is niet zo maar een Trage Weg .... Gedurende eeuwen was 'De Kerkweg' de verbindingsweg tussen de woonkernen op de Meenselstraat en aan de kerk langs de Tiensesteenweg. Met onze actie van afgelopen zaterdag vragen we dan ook aan de gemeente om deze weg terug open te stellen op het 'historische' tracé .... laat ons dit stukje erfgoed in ere herstellen! Actie voor het 'historisch tracé' te Binkom.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor wandelaars, fietsers, ruiters, ... Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. 
Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.
Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Zelfs vandaag nog zijn veel wegen bedreigd.
Daarom tijd voor actie zodat ons erfgoed niet definitief verloren gaat.

Meer info vind je ook op: de website van "trage wegen"