Werner Boullart

29 Juni 2018

Werner Boullart

lijsttrekker

Politiek is voor mij een passie. Elke dag opnieuw wil ik me inzetten, meewerken aan een samenleving die mensen bij elkaar brengt, die de burger een stem geeft en betrekt bij het bestuur. Werk maken van verkeersveiligheid, de uitbouw van een fietspaden en trage wegen netwerk, inzetten op duurzame economie, hernieuwbare energiebronnen, meer plaats voor wilde natuur, natuur dichtbij, natuur voor iedereen zijn andere zaken die ik in Lubbeek mee wil realiseren.