Werner Boullart

Gemeenteraadslid Lubbeek

Sinds 2012 zetel ik in de gemeenteraad voor Groen Lubbeek. We voeren een constructieve, kritische, maar bovenal actieve oppositie. Afgelopen legislatuur bracht ik meer dan 20 punten op de agenda. Voorstellen om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, veiligere schoolomgevingen in te richten, werk te maken van het herstel van fietspaden, punten omtrent duurzaamheid, natuurbehoud, trage wegen, (internationale) solidariteit, voorstellen voor meer burgerparticipatie, ...