This is a test for Stemmen

Dag allen

ik wil me ook graag aansluiten bij zo'n prima initiatief. Ik wil vooral het standpunt van Groen hier nog even in de verf zetten (voor wie dit graag opfrist: https://www.groen.be/migratie_en_asiel).

Asielzoekers hebben het recht op een duidelijke en rechtvaardige procedure. Zelf al kunnen de regels streng zijn, ze moeten helder en menselijk zijn. Elke vluchteling moet hierover goed geïnformeerd worden en in belang van iedereen moet een procedure snel en efficiënt georganiseerd worden, zodat iedereen snel antwoord krijgt welke de beslissing ook zij. Dit recht wordt de vluchtingen door onze staatsecretaris ontnomen door zijn numerus clausus op asielaanvragen.
Bovendien heeft, onafhankelijk van de uitkomst van deze procedure, elke asielzoeker recht op een menswaardige opvang en onderdak (BBB), ook in aanloop van de beslissing. Evengoed lapt onze staatsecretaris dit flagrant aan zijn laars, wat als mens beschamend is en als land onwaardig.

 

Dit georganiseerd schuldig verzuim van onze staatsecretaris mag best wel pittig aan de kaak gesteld worden

en als dit symbolisch kan in de gemeente waar de staatsecretarisch evengoed verzuimt zijn mandaat ten volle

op te nemen, dan kan ik daar ook helemaal achter staan. Ook al zitten we hiermee in het geliefkoosde thema van de NVA,

dit onrecht kan gewoon niet getollereerd worden.

 

Een actie voor het huis van Theo zie ik wel niet zitten, evenmin een andere actie in de privé-sfeer. Bovendien

zou ik liever willen laten horen wat óns standpunt is, hoe wij het willen aanpakken, in plaats van de Theo

in de schijnwerpers te zetten. Maar als een link naar onze staatsecretaris ons kan helpen om dit in de pers te krijgen,

kan dat wel voldoende zijn.

 

Als ik iets in de actie kan betekenen (bv rond website, mailing, ... bv op de dag zelf van de actie), laat het

gerust horen.

 

Groet, Geert