Standpunt Groen Lubbeek ivm vliegverkeer boven Lubbeek

31 Augustus 2018

Standpunt Groen Lubbeek ivm vliegverkeer boven Lubbeek

Op vraag van de actiegroep "Leuven / Hageland terug STIL" formuleerde Groen Lubbeek haar standpunt rond het toegenomen vliegverkeer boven Lubbeek. Hieronder vind je dit standpunt.  

De laatste tijd is er veel meer overlast van vliegverkeer boven Lubbeek. Naast de dalende vluchten die er vroeger waren, zijn er ook opstijgende vluchten bij gekomen; en deze laatste veroorzaken aanzienlijk meer geluidshinder, zelfs in die mate dat, wanneer je buiten zit, normale gesprekken even moeten stopgezet worden.
Vanuit Groen Lubbeek menen we dat deze situatie moet en kan gewijzigd worden.
We beseffen dat velen onder ons al dan niet regelmatig het vliegtuig nemen : om op vakantie te gaan, voor het werk,...Onze huidige maatschappij zonder vliegtuigen is niet meer in te beelden.
Aanvullend is de luchthaven van Zaventem, met dus het bijhorende vliegverkeer, een belangrijke economische motor voor Vlaams-Brabant. Wanneer we onze Groen doelstellingen willen bereiken (zoals een warme maatschappij waarbij elk van ons voldoende kansen krijgt en goed omringd is), zijn hier ook middelen voor nodig. Deze middelen komen deels uit deze economische activiteiten.
Anderzijds mag en kan het niet dat lasten niet evenredig verdeeld worden. Wanneer vliegroutes vastgelegd worden, moet de belasting voor de bewoners in de ruime omgeving van de luchthaven gelijk verdeeld worden. Bij de herverdeling van de vliegroutes blijkt dat er hiermee geen rekening gehouden is. Bovendien blijkt uit een evaluatiestudie van Belgocontrol over de operationele aspecten van de huidige vliegroute dat "vergeleken met de vorige situatie, de vliegroute Leuven Rechtdoor een negatieve impact heeft op de vluchtefficiëntie en op de complexiteit van het management van het luchtverkeer".
Daarnaast willen we als Groen Lubbeek er nogmaals voor pleiten dat ook de algemene milieulasten goed in kaart gebracht worden, en dat de kosten daarvan in rekening moeten gebracht worden van de gebruikers. Enkel wanneer een eerlijke doorrekening van alle kosten plaats vindt kan de gebruiker op een goede manier een keuze maken van het transportmiddel dat zij of hij al dan niet wil gebruiken, en dat er geen onterechte subsidiëring van bepaalde transportsectoren plaats vindt.
Samengevat willen we dat vliegverkeer evenredig gespreid wordt over de regio rond de luchthaven van Zaventem en dat de prijs van het vliegen al de kosten volledig dekt.

Wouter Gevaerts
Voorzitter Groen Lubbeek