Veilig verkeer en ruimtelijke ordening

Groen creëert mee een verkeersveilig Lubbeek met voldoende aandacht voor de zwakke weggebruikers en een performant openbaar vervoer. Veilig verkeer gaat hand in hand met een goed doordachte ruimtelijke ordening.

Een ruimtelijke ordening in functie van veilig verkeer!

 

 

 

 

Veilige wandel- en fietspaden naar school, sport, werk,... onder meer via het trage wegennetwerk;
• Een fietsstalling aan elke bushalte en autoparkeerplaatsen aan de bushaltes op de hoofdwegen;
Aanpak van zwaar verkeer en sluipverkeer op lokaal en regionaal niveau;
Dorpskernen uitbouwen met voorrang voor trage weggebruikers en met voldoende publieke voorzieningen en groene ruimte.