Samenwerken en participatie

Groen staat voor een open en respectvolle communicatie tussen gemeente en burgers. Participatie is vanzelfsprekend: tijdig voldoende informatie geven, luisteren naar de burgers en hen mee laten beslissen.

Gemeente en inwoners, samen aan het stuur !

 

 

 

 

• Een participatieambtenaar gaat in gesprek met elke wijk. Een ‘buurtkar’ gaat naar de burger toe, en dient als aanspreekpunt;
• Elke wijk krijgt een zelf te besteden wijkbudget;
• Samenwerken met en ondersteunen van alle Lubbeekse verenigingen en burgerinitiatieven;
Samenwerken over de partijgrenzen heen. Een goed voorstel verdient steun, van welke partij ook.