Groen Lubbeek roept op om kleur te bekennen

13 September 2018

Groen Lubbeek roept op om kleur te bekennen

Groen Lubbeek staat voor een warme maatschappij waarin voor alle mensen een plaats is ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, overtuiging: respectvol samenleven in verscheidenheid! Groen Lubbeek is net zoals velen onder ons, geschrokken van de Pano-uitzending over Schild & Vrienden. Vanuit ons streven naar een warme maatschappij en vanuit historisch perspectief menen we dat hier krachtig op gereageerd moet worden. We zien over de partijgrenzen heen dat dit gelukkig het geval is. Dit racisme, seksisme, atisemitisme en extreem gedachtengoed moet immers in de kiem gesmoord worden, vooraleer dit soort woorden daden worden. De geschiedenis heeft ons geleerd wat het gevolg kan zijn. "De Lubbekenaar moet van elke kandidaat de zekerheid hebben dat hij/zij de grondbeginselen van onze democratie onderschrijft" Groen Lubbeek roept daarom alle politieke partijen op om zich duidelijk af te zetten tegen Schild & Vrienden en hun gedachtengoed. Dit moet gebeuren in woorden én in daden om op die manier duidelijk te maken dat democratie geen speeltje is. Dit gaat niet meer over gemeentepolitiek, wel over de grondslag van onze samenleving. Groen Lubbeek roept alle partijen en kandidaat gemeenteraadsleden dan ook op om mee racisme en haat te bestrijden en samen te bouwen aan een verbindend Lubbeek waar iedereen met vertrouwen anderen kan tegemoet treden, van welke achtergrond ook. Partijen en kandidaat gemeenteraadsleden moeten hier een duidelijk standpunt in nemen, en van hieruit ondubbelzinnig handelen. De Lubbekenaar moet van elke kandidaat zekerheid kunnen hebben dat hij de grondbeginselen van onze democratie onderschrijft.