Antwoorden over het migratiepact

Wat staat er eigenlijk in het Migratiepact? Zetten we met het pact onze grenzen wagenwijd open of is het net een stap om illegale immigratie terug te dringen? Lees onze fact-check en je bent helemaal mee.

 

Fact-check migratiepact

 

Je krijgt er een bondig antwoord op vragen als:

·        Wat is dat Migratiepact eigenlijk?

·        Is dit een perfect akkoord?

·        Zet dit pact de grenzen open?

·        Maakt het pact geen onderscheid meer tussen legale en illegale migratie?

·        Kan België nog wel zelf bepalen hoe het met migratie omgaat?

·        Wordt gezinshereniging nu versoepeld?

·        Kunnen we migranten nu niet meer opsluiten?

Duik je graag nog dieper in het standpunt van groen over migratie en asiel, probeer dan zeker deze link:

 

ons standpunt over migratie en asiel