06 jul 2018

Groen Lubbeek steunt Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid van de GRIS

Groen Lubbeek steunt volmondig de beleidsvoorstellen van de GRIS, en neemt ze zelfs in haar programma op.

De GRIS is de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking die de gemeente ondersteunt en advies geeft in haar beleid rond internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling, Fairtrade en gelijkaardige thema's. Vanuit die hoedanigheid had ze in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgestuurd naar de verschillende politieke partijen.

Als Groen willen de lokale initiatieven rond internationale samenwerking financieel meer zuurstof geven. We zetten ons mee achter de 17 Duurzame OntwikkelingsDoelen van de VN, net als achter zijn Fairtrade ambities en menselijker asiel-, migratie- en diversiteitsbeleid.

"Bij het beleid rond internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling vindt Groen de participatie van burgers en middenveld een pertinente prioriteit."

Voor Groen is het een speerpunt de bewoners van Lubbeek hierbij zo vroeg mogelijk te betrekken. We willen daarom dat een participatie-ambtenaar hier mee zijn schouders onder zet zodat zowel de inwoners van Lubbeek als het middenveld (scholen, jeugdverenigingen, OCMW, adviesraden, ...) een stem krijgen. We willen dat elke partner zich in dit verhaal gewaardeerd voelt en zoeken daarbij naar de beste vormen van participatie.

Hieronder vind je het antwoord van Groen Lubbeek in detail op het memorandum van de GRIS.

Standpunt Groen Lubbeek over Memorandum Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid GRIS