Ann De Martelaer

06 Maart 2023

Ann De Martelaer

Vlaams Parlementslid  

Na verschillende mandaten als gemeenteraadslid (1994-1999 / 2006 – 2012), een mandaat als Vlaams Volksvertegenwoordiger (1999 – 2004) zetel ik momenteel in de Provincieraad van Vlaams-Brabant.

In dit boven lokaal niveau volg ik het beleid inzake huisvesting en ontwikkelingssamenwerking op.  Hoe kunnen we gemeenten ondersteunen om wonen in diverse vormen voor iedereen mogelijk te maken ? Wat kan Noord en Zuid van elkaar leren ?

"Wonen voor iedereen mogelijk !"

Thema’s binnen de commissie land- en tuinbouw, leefmilieu gaan bijvoorbeeld over de nieuwe regelgeving ‘ omgevingsvergunningen’ tot concrete voorstellen zoals ‘ korte keten projecten’.

Als Vlaams parlementslid volg ik van dichtbij deze dossiers op die op Vlaams niveau behandeld worden.